Anmälan och avgifter
Vi är anslutna till kommunens kö, vilket innebär att anmälan och avgifterna sköts av Anna-Karin Hwitt tel 0532-17084 eller via e-leg. på 

https://www.amal.se/barnomsorg/

Vi tillämpar Åmåls kommuns maxtaxa.