Abbum

Abbum-Digital portfolio

Vi på Pärlan använder oss av en digital portfolio som heter Abbum. Abbum är en plattform för säker dokumentation och information i förskolan.


Vi som arbetar på förskolan kan enkelt fånga barnens dagliga aktiviteter och dela med vårdnadshavarna, vilket skapar transparens och förståelse för verksamheten.