Skogen

Vi går till skogen minst 1ggr/v. I skogen har vi samlingar och upptäcker tillsammans. Men även att hinna med frilek är viktigt. I skogen får barnen träna sin motorik ordentligt.

Under vår, sommar, höst äter vi vår lunch ute under våra skogsdagar. Detta gör att vi får en längre utevistelse tid och slipper stressa tillbaka.