Samarbetspartner

Vi har ett samarbete med Annica Westman som är utbildad specialpedagog. Som specialpedagog erbjuder Annica en pedagogisk handledning individuellt och i grupp, pedagogiska kartläggningar/utredningar, utbildningspaket med fokus på förhållningssätt, bemötande och utvecklingspotential i förskola och skola samt föräldrar.

Lunch

Pärlan köper sin lunch från Presseriet. Lunchen är baserad på bra råvaror och lagat för det mesta från grunden.

Våra basvaror köps in från Ica Lejonet Åmål

Ulrika Engdahl hjälper oss med allt kring bokföring.