Välkommen till Pärlan

Välkommen till Pärlan

Pedagogik

Vår förskola har en allmän inriktning, där vi aktivt söker och använder det bästa från flera olika pedagogiska inriktningar. Det är en kunskap som vi ständigt utvecklar genom att testa nya pedagogiska idéer och tankar från forskarvärlden.

Vårt arbete

  • Vi utgår ifrån barnens egen nyfikenhet och intresse, och stödjer dem i deras lärande. Vi lyssnar och är nyfikna på allt som de upplever, känner, tänker och uttrycker.
  • Vi jobbar mycket med skapande verksamhet såsom bild, sång & musik, lek, rörelse, sagor, rim & ramsor och natur & miljö.
  • Vi gör barnen synliga genom mycket dokumentation. Det skapar en delaktighet och dialog mellan barn-pedagoger-föräldrar.
  • Vi skapar en lockande och intressant miljö där barnen kan känna ”Vad kan jag göra här….?”
  • Vi ger barnen närhet och ett knä att sitta i när de behöver och mycket lek, skoj & bus.
  • Vi berättar och lyssnar när föräldrar lämnar och hämtar sina barn. Alla ska känna sig välkomna till oss.
  • Vi hoppas att Ni och ert barn kommer att trivas hos oss, och att vi tillsammans ska ge Ert barn en bra start i livet.